Betrokken Sophie Hermans, tweede kamerlid VVD, brengt inspirerend werkbezoek aan Carinova

18 April 2019

Vrijdag 5 april jl. bracht Sophie Hermans, tweede kamer lid VVD, een werkbezoek aan Carinova woonzorglocatie Sparrenheuvel in Diepenveen. De aanleiding hiervoor was een bijzondere. Eerder dit jaar had minister-president Mark Rutte, via Facebook Live contact met Nederlanders en beantwoordde al hun vragen. Mevrouw F., bewoner van woonzorglocatie Sparrenheuvel, greep die kans en zocht contact met Rutte om haar zorgen uit te spreken over de hoge werkdruk. Niet alleen politie en leraren hebben namelijk last van een hoge werkdruk, ook het zorgpersoneel moet flink aanpoten om cliënten te helpen, stelde zij.

Bij Mark Rutte vond zij een luisterend oor en voor mevrouw F. was het de perfecte gelegenheid om Mark Rutte uit te nodigen om een kijkje te komen nemen op Sparrenheuvel. Helaas is de agenda van Mark Rutte zo vol, dat het voor hem niet haalbaar was. De honneurs werden waargenomen door Sophie Hermans (die langdurige zorg in haar portefeuille heeft) en zij kwam namens Mark Rutte graag langs. Dat bleek een uitstekende keuze. Sophie Hermans nam alle tijd voor een goed gesprek met mevrouw F.

Zij benadrukte dat je moet kunnen vertrouwen op de beste zorg. Niet de systemen of gevestigde belangen moeten centraal staan, maar de cliënt. Daar vonden Carinova en Sophie Hermans elkaar direct. Cliënten staan bij Carinova centraal en hun wensen en mogelijkheden komen op de eerste plaats. Sophie Hermans overhandigde tenslotte aan mevrouw F. een kleine attentie van Mark Rutte, een vaasje!  Dat werd zeer op prijs gesteld door mevrouw F. 

In het programma was er vervolgens veel ruimte voor gesprekken met medewerkers.  Zowel jongere- als oudere medewerkers, zij-instromers en medewerkers dagbesteding. In een goede sfeer werden diverse praktijkervaringen uitgewisseld. Gevraagd werd hoe de medewerkers de toegenomen zorgzwaarte ervaren. Het viel Sophie Hermans op dat het extra geld voor verpleeghuizen door Carinova zo wordt ingezet dat bewoners er ook echt wat van merken. Deze gelden zorgen echt voor meer aandacht en persoonsgerichte zorg. (Wilt u dat allemaal met eigen ogen aanschouwen, kom dan naar het LaLaLente festival, 11 mei op het Sint Jozef in Deventer. Iedereen welkom (mantelzorgers, cliënten, belangstellenden, vrijwilligers en medewerkers met familieleden)

Natuurlijk vond er tenslotte ook nog een rondleiding plaats op locatie Sparrenheuvel. Keuken, pleinen en dagbesteding werden bekeken. Carinova kijkt terug op een erg leuk en ontspannen werkbezoek met veel interesse en betrokkenheid! 

We hopen dat Sophie Hermans in de toekomst Carinova nog eens wil bezoeken. Ze is van harte welkom.