Muziektherapie

Muziektherapie is net als andere vormen van therapie, gericht op herstel en/of verminderen van klachten. Deze klachten kunnen psychisch, gedragsmatig, sociaal of lichamelijk zijn. 

Muziek is een krachtig middel dat verschillende delen van het brein activeert. Muziektherapie werkt door waar woorden stoppen. Muziek roept o.a. emoties en herinneringen op, kan ontspanning brengen of juist aanzetten tot beweging. 

Ritmes, harmonieën en melodieën kunnen voor een veilige en warme omgeving zorgen, onrust en stress naar beneden brengen, maar ook verbaal of non-verbaal contact bevorderen. Muziektherapie is een non-farmaceutische interventie die zich o.a. richt op:

  • Acceptatie van de ziekte
  • Rouwverwerking
  • Verminderen van stress
  • Behoud van cognitieve vaardigheden
  • Behoud van contactmogelijkheden
  • Verminderen van onrustig, agressief of apathisch gedrag
  • Verbeteren van depressieve- en angstklachten
  • Ondersteuning bij bewegingsstoornissen
  • Verbeteren van taal- en spraakproblemen
  • Verzachten van pijn 

Binnen Carinova-woonzorg wordt op indicatie muziektherapie ingezet. Zowel op de locatie De Hartkamp als op de locatie Sint Jozef is een muziektherapeut werkzaam. Zij zijn op afroep beschikbaar voor consultatie op andere woonzorglocaties. 

De Muziektherapeuten 

Angela Kemper, De Hartkamp, Raalte