Logeren

Logeren door familie of naasten
De Diessenplas biedt de mogelijkheid aan familie of naasten om tegen vergoeding te logeren in de nabijheid van de bewoner. We hebben hiervoor speciale logeerruimte beschikbaar. Indien u dat wenst, kunnen ook maaltijden verstrekt worden. Voor meer informatie kunt u zich wenden tot de klantenservice van Carinova: tel. 0900 8662 Zij verbinden u door met de verpleegkundige van de Diessenplas.

Logeeropvang voor thuiswonenden met een WLZ indicatie
De Diessenplas beschikt over een logeeropvang voor cliënten die beschikken over een indicatie op grond van de Wet Langdurige Zorg (WLZ). Deze logeermogelijkheid kunnen we bieden bijvoorbeeld wanneer de mantelzorger op vakantie wil of tijdelijk niet in staat is mantelzorg te verlenen. De logeeropvang kan door u vooraf gereserveerd worden. Voor meer informatie over de logeeropvang en de kosten daarvan kunt u zich wenden tot de klantenservice van Carinova: tel. 0900 8662. Zij verbinden u door met de verpleegkundige van de Diessenplas.