Kleinschalig wonen

Deze vorm van verpleeghuiszorg is gericht op langdurig verblijf. Belangrijke voordelen voor bewoners bij kleinschalig wonen zijn onder meer de vertrouwdheid, veiligheid, structuur en de betere woonkwaliteit (als je dit vergelijkt met een verpleeghuis). Er is meer aandacht voor bewoners, meer privacy en er is een nauwere band met de medebewoners. Men kan samen koken en eten en de familie kan deelnemen. PG zorg (zorg bij dementie). Dit kleinschalig wonen psychogeriatrie (PG)is een bijzondere vorm van verpleeghuiszorg psychogeriatrie (PG) in de zin dat het wonen kleinschalig is. Dit houdt in dat het om een woonvorm gaat, waarbij in kleine groepen van bewoners zoveel mogelijk het “gewone”, huiselijke leven wordt nagebootst. Zo wordt er bijvoorbeeld in gezamenlijkheid voor het eten gezorgd, en speelt het dagelijks leven zich voornamelijk in de huiskamer af. In de praktijk blijkt dat door de kleine leefgroepen de contacten tussen cliënten, familie en personeel bijzonder hecht zijn.

Kleinschalig wonen PG 
Kleinschalige woningen zijn woningen voor zes tot acht cliënten, waarbij elke bewoner een eigen zit- slaapkamer heeft. In Raalte zijn kleinschalige woningen beschikbaar in Jan van Arkel bij woonzorglocatie De Hartkamp. In Deventer in Graaf Florishof en Ravelijn. In een iets andere vorm, het zogeheten 'beschermd wonen', kan dit ook bij Sint Willibrord in Boskamp, gemeente Olst-Wijhe.

Bekijk de virtuele rondleiding van Jan van Arkel
Bekijk de virtuele rondleiding van Ravelijn
Bekijk de virtuele rondleiding van Graaf Florishof

Kleinschalig wonen