Klacht Wet zorg en dwang

Uw op-/aanmerking, suggestie of klacht (Wet zorg en dwang)

Carinova ziet graag tevreden cliënten. Onze medewerkers zetten zich elke dag in om u de beste zorg te bieden. We streven ernaar om daarbij zo veel mogelijk aan uw wensen en verwachtingen te voldoen.

Toch kan het zijn dat u op-/aanmerkingen of suggesties heeft over de zorg of dienstverlening. Maak het a.u.b. kenbaar want mogelijk kunnen we met uw reactie de zorg en dienstverlening aan u én anderen verbeteren!
Wilt u een op-/aanmerking of suggestie aan Carinova kenbaar maken? Dan kunt u dat doen via bijvoorbeeld onze medewerker of onze klantenservice. Carinova ziet uw reactie graag tegemoet, want samen komen we verder! 

Bent u minder tevreden of heeft u een klacht in het kader van de wet zorg en dwang?
Bent u minder tevreden of heeft u klacht over onze zorg of dienstverlening ten aanzien van:
- een beslissing met betrekking tot onvrijwillige zorg in het kader van de Wet zorg en dwang;
- een onvrijwillige opname in het kader van de Wet zorg en dwang;
neemt u dan a.u.b. eerst contact op met de desbetreffende medewerker of de leidinggevende daar van. De ervaring leert dat het kenbaar maken tot meer duidelijkheid leidt over wat u wenst en dat kan dan wellicht snel tot bijstelling van de zorg of dienstverlening leiden. 

Ook kunt u, kosteloos, contact hier over opnemen met de onafhankelijke klachtenbemiddelaar vanuit Quasir.

De klachtenbemiddelaar kan u informeren, de weg wijzen, met u meedenken en adviseren over de in uw situatie geldende regeling of u doorverwijzen naar de cliëntvertrouwenspersoon Wet zorg en dwang.

Cliëntvertrouwenspersonen Wet zorg en dwang
Ook heeft u het recht bijgestaan te worden door speciale cliëntvertrouwenspersonen Wet zorg en dwang.    
De cliëntvertrouwenspersoon Wet zorg en dwang kan u bij al uw vragen in het kader van de Wet zorg en dwang ondersteunen, advies geven en informeren.
Er zijn voor u geen kosten verbonden aan de ondersteuning van deze functionaris.

Wanneer u woont in de gemeente Dalfsen, Hardenberg, Ommen, Rijssen-Holten, Staphorst of Zwolle kunt u contact opnemen met de cliëntvertrouwenspersoon via het LSR.

Woont u in de gemeente Deventer, Olst-Wijhe of Raalte dan kunt u contact opnemen met de cliëntvertrouwenspersoon via het adviespunt Zorgbelang.

Wie kan een klacht Wet zorg en dwang indienen?
U kunt zelf een klacht Wet zorg en dwang indienen. Ook is het mogelijk dat u iemand machtigt. In principe worden klachten Wet zorg en dwang die ingediend worden door anderen dan uzelf, alleen in behandeling genomen wanneer u daarmee instemt. Bent u zelf niet in staat om voor uw belangen op te komen dan kan uw wettelijk vertegenwoordiger de klacht voor u indienen.

Aan wie stuurt u een klacht Wet zorg en dwang?
U kunt bij de klachtencommissie Wet zorg en dwang een schriftelijke klacht indienen. Dat kan via: klachtencommissie@quasir.nl dan wel per post naar :
Klachtencommissie Wet zorg en dwang, onder vermelding van: ‘Klacht’,
Postbus 1021
, 7940 KA, MEPPEL.
U kunt daarbij gebruik maken van het formulier van de klachtencommissie Wet zorg en dwang. Na ontvangst van uw klacht bij de klachtencommissie ontvangt u een ontvangstbevestiging met vervolginformatie.

Bent u het niet eens met de beslissing/beoordeling door de klachtencommissie Wet zorg en dwang, of met de reactie hierop van de raad van bestuur van Carinova?
Dan kunt u zich wenden tot de rechter.

Meer informatie?
Onze folder, regeling op-/aanmerkingen, suggesties en/of klachten Wet zorg en dwang en het klachtenformulier zijn in te zien en te downloaden via: www.carinova/klachtwetzorgendwang
U kunt de folder, regeling of klachtenformulier ook toegestuurd krijgen. Belt u dan met onze klantenservice.

Meer informatie over de Wet zorg en dwang kunt u vinden via:
www.dwangindezorg.nl

Carinova klantenservice:

T 0900-8662 of via e-mail: info@carinova.nl  
Heeft u een suggestie: www.carinova.nl/suggestie

Klachtenbemiddelaar Quasir:
T: 06-48 44 55 38 of via e-mail: bemiddeling@quasir.nl

Cliëntvertrouwenspersoon via het LSR:
T. 088 -201 5900 of via: www.hetLSR.nl  

Cliëntvertrouwenspersoon via Zorgbelang:
T: 088 – 92 94 099 ofwel via www.adviespuntzorgbelang.nl

Downloads: