Uw op-/aanmerking of klacht

Uw op-/aanmerkingen, suggestie of klacht

Carinova ziet graag tevreden cliënten. Onze medewerkers zetten zich elke dag in om u de beste zorg te bieden. We streven ernaar om daarbij zoveel mogelijk aan uw wensen en verwachtingen te voldoen.
Toch kan het zijn dat u op-/aanmerkingen of suggesties heeft over de zorg of dienstverlening. Maak het a.u.b. kenbaar want mogelijk kunnen we met uw reactie de zorg en dienstverlening aan u én anderen verbeteren!
Wilt u een op-/aanmerking of suggestie aan Carinova kenbaar maken? Dan kunt u dat doen via bijvoorbeeld onze medewerker of klantenservice. Carinova ziet uw reactie graag tegemoet, want samen komen we verder! 

Bent u minder tevreden of heeft u een klacht?
Bent u minder tevreden of heeft u klacht over onze zorg of dienstverlening, neemt u dan a.u.b. eerst contact op met de desbetreffende medewerker of de leidinggevende daar van.
De ervaring leert dat het kenbaar maken tot meer duidelijkheid leidt over wat u wenst en dat kan dan wellicht snel tot bijstelling van de zorg of dienstverlening leiden. 

Klachtenbemiddelaar
Ook kunt u, kosteloos, contact opnemen met de onafhankelijke klachtenbemiddelaar vanuit Quasir. De klachtenbemiddelaar kan u informeren, de weg wijzen, met u meedenken en indien gewenst adviseren.

Cliëntondersteuners
Ook heeft u het recht om een kosteloos beroep te doen op de beschikbaarheid van cliëntondersteuners vanuit de organisatie Zorgbelang-Overijssel. Cliëntondersteuners kunnen brede informatie, advies of ondersteuning geven over indicatiestelling, zorg aanvragen, eigen bijdragen, ontevredenheid of een klacht met een zorgorganisatie, etc.
Voor actuele informatie hierover kunt u terecht bij Zorgbelang Overijssel.

U wilt een klacht indienen
Wanneer u als cliënt of de door u gemachtigde of wettelijk vertegenwoordiger, ondanks de hiervoor genoemde stappen, toch een klacht wil indienen kunt u een schriftelijke klacht richten aan de Raad van Bestuur via klacht@carinova.nl of per post via:
Raad van Bestuur, onder vermelding van: ‘klacht’, Postbus 678, 7400AR, Deventer.

Attentie: 
Wanneer u echter een klacht wilt indienen die te maken heeft met een besluit dat valt onder artikel 55 van de Wet zorg en dwang, dan dient u deze klacht schriftelijk in bij de klachtencommissie Wet zorg en dwang, Klik hier voor meer informatie.


Méér informatie gewenst?

U kunt de folder, de regeling en het klachtenformulier downloaden via onderstaande link of toegestuurd krijgen. Belt u dan met onze Klantenservice.

Carinova klantenservice:

T 0900-8662 of via: info@carinova.nl  
Heeft u een suggestie: www.carinova.nl/suggestie

Klachtenbemiddelaar Quasir:
T: 06-48 44 55 38 of per mail via: bemiddeling@quasir.nl

Cliëntenondersteuner via Zorgbelang Overijssel:  
T: 074 – 29 13 597 ofwel via www.adviespuntzorgbelang.nl


Downloads:   

-       Folder: op-/aanmerkingen/suggestie en klachtenregeling Carinova
-       Regeling: op-/aanmerkingen/suggestie en klachtenregeling Carinova
-       Klachtenformulier Carinova