Uw op-/aanmerking of klacht

Heeft u een op- of aanmerking over onze zorg of dienstverlening, neemt u dan a.u.b. eerst contact op met de direct betrokken medewerker of diens leidinggevende. In veel gevallen kan uw op- of aanmerking tot bijstelling van de zorg of dienstverlening leiden.

Ook kunt u contact zoeken met onze klachtenbemiddelaar (zie de folder hieronder). Deze kan u bijvoorbeeld informeren, de weg wijzen, meedenken met u en Carinova of, zo nodig, bemiddelen.
U kunt de klachtenbemiddelaar bereiken via tf: 06-23100126 of per mail: kbcarinova@quasir.nl

Wanneer uw op-of aanmerking ondanks de zojuist genoemde stappen, niet naar uw tevredenheid is opgelost, kunt u overwegen om een klacht in te dienen.

In onderstaande te downloaden folder leest u hier meer informatie over.

Wilt u nog meer informatie, dan kunt u die vinden in de hierna, te downloaden, weergegeven regelingen of onze klachtenbemiddelaar om een toelichting vragen.

Wanneer u een hardkopie wenst van de folder of deze regeling(en) stuurt Carinova u die op verzoek graag toe. U kunt dat aanvragen via onze klantenservice, telfoon: 0900-8662.

Downloads: 
Folder op-/aanmerkingen en klachtenregelingen
Folder klachtenbemiddelaar
Op-/aanmerkingen en klachtenregeling Carinova
Op-/aanmerking en klachtenregeling Bopz Carinova