Jan van Arkel

Zowel in de Jan van Arkel I, Jan van Arkel II en Jan van Arkel III wonen 96 bewoners van De Hartkamp. Allen hebben ze 24-uurs zorg nodig vanwege dementie of lichamelijke problematiek. Met deze  nieuwe woonvormen biedt Carinova  kleinschalig wonen in huiselijke stijl aan. We spreken van 'kleinschalig wonen' als een kleine groep mensen, die intensieve zorg en ondersteuning nodig hebben, met elkaar in een groepswoning wonen, waardoor het voor hen mogelijk is een zo normaal mogelijk leven te leiden.

Structuur en veiligheid
Wij bieden structuur en veiligheid en houden samen met de bewoners een huishouden draaiende. Samen koken, eten en de boel opruimen. Herkenbaar en veilig. Er is ruimte voor privacy door een eigen kamer die bewoners naar eigen smaak kunnen inrichten. Ongeveer zes bewoners delen dan de gemeenschappelijke woonkamer en keuken.

Kwaliteitskader
Kerngegevens. Op de locatie Jan van Arkel hebben wij 96 appartementen. Wij bieden op deze locatie 7 x 24 uur zorg en dienstverlening met medische, psychosociale en paramedische behandeling. Bewoners beschikken over een ruime zit-slaapkamer. Er wordt gemeenschappelijk gebruik gemaakt van een fraai ingerichte huiskamer. Zorg en behandeling wordt geboden op basis van de indicatie en de afspraken in het zorgleefplan.