Zorgrobot Lea

Zorgrobot Lea

Lea? Simpel gezegd is Lea een hightech rollator die het leven van minder mobiele patiënten aangenamer gaat maken.

Lea is speciaal ontworpen voor cliënten met Parkinson. Als gevolg van de ziekte hebben deze cliënten vaak moeite met lopen. Ook met een gewone rollator vinden er helaas vaak valpartijen plaats. Dat komt omdat de rollator te ver voor de cliënt uit kan rollen, of de cliënt achterover kan vallen. Dit probleem kan voorkomen worden dankzij Lea. Lea is een stabiele, slimme rollator met obstakelherkenning en automatische remmen. Deze worden aangestuurd door wel 70 (!) bewegingssensoren. Hierdoor wordt voorkomen dat de rollator te ver voor iemand uit rolt, en dankzij het gewicht (40kg) zal een cliënt ook niet meer snel achteruit vallen.

Sociale rollator

Behalve veiligheid, staan ook fysieke beweging en sociale interactie op het menu. De robot helpt cliënten herinneren wanneer ze in beweging moeten komen. Bijvoorbeeld voor een korte wandeling van 15 minuten of voor het doen van een vrolijke dans- sessie met medebewoners. Lea is namelijk een echte dancing queen: ze begeleidt de gebruiker moeiteloos tijdens een Engelse Wals of de Spaanse Tango. Ook is de robot een personal assistant die je kan helpen afspraken te plannen, én onthouden.

Vormgeving

Lea is een robot, ook al ziet ze er misschien niet zo uit. Hier is bij het vormgeven van het apparaat bewust rekening mee gehouden: het ontwerp is voor een ieder heel herkenbaar. “Het eerste prototype Lea leek meer op een traditionele robot, ze had ogen, een neus en een mond. Net als bij een klassieke robot. Maar al snel merkten we dat dit de mensen eerder af schrok dan aantrok, en daarom hebben we nu gekozen voor deze herkenbare vorm”

(Zelf) testen

Carinova heeft besloten wel een aantal Lea’s te willen testen. Hierbij zal in samenspraak met diverse behandelaren gekeken worden of zorgrobot Lea haar beloften waar kan maken. Ook werken we nauw samen met het Erasmus MC, de Haagse Hogeschool en Hogeschool Leiden. Na een proefperiode van 6 maanden zal besloten worden of we met Lea verder gaan.

Terug naar overzicht