De Braak

Carinova draagt woonzorglocatie De Braak over aan de Parabool

Carinova heeft door de veranderingen in de ouderenzorg, waarbij ouderen steeds langer thuis blijven wonen in combinatie met de afbouw van de lichtere zorgzwaartepakketten, besloten om haar huur en exploitatie van woonzorglocatie De Braak per 1 januari 2018 over te dragen aan Stichting De Parabool. Dit sluit goed aan op de wens van Stichting De Parabool om haar capaciteit uit te breiden voor hun doelgroep van ouder worden cliënten met een verstandelijke beperking, vaak in combinatie met dementie klachten. 

In 2009 opende Carinova Verpleeghuis De Hartkamp samen met Stichting de Parabool en Salland Wonen een unieke kleinschalige woonvorm in Raalte voor cliënten met dementie en mensen met een verstandelijke beperking. Er is in de afgelopen jaren uitstekend samengewerkt. Carinova bood daarbij plaats aan 12 cliënten en de Parabool aan 6 cliënten.

Cliënten van Carinova kunnen blijven rekenen op de kwaliteit van zorg en behandeling die ze gewend zijn, deze blijft gewaarborgd. Zij kunnen op basis van vrijwilligheid kiezen voor een andere locatie van Carinova of naar elders verhuizen. Ook bestaat de mogelijkheid om op De Braak te blijven wonen, ook na 1 januari 2018. Nieuwe cliënten van Carinova kunnen niet meer komen wonen op De Braak.

Kwaliteitskader
Kerngegevens. Op locatie De Braak hebben wij 12 appartementen. Wij bieden op deze locatie 7 x 24 uur zorg en dienstverlening met medische, psychosociale en paramedische behandeling. Bewoners beschikken over een ruime zit-slaapkamer. Er wordt gemeenschappelijk gebruik gemaakt van een fraai ingerichte huiskamer. Zorg en behandeling wordt geboden op basis van de indicatie en de afspraken in het zorgleefplan.