Dagverzorging

Dagverzorging/dagbesteding is voor mensen die op lichamelijk, geestelijk (dementie) en sociaal gebied ondersteuning en structuur nodig hebben.Door het ontlasten van de mantelzorger kan de cliënt langer in zijn vertrouwde omgeving blijven wonen.Er is mogelijkheid tot 1e lijn therapie, zoals bv. fysiotherapie, ergotherapie en logopedie.Deelname aan de dagverzorging is mogelijk als u een indicatie heeft via de Wmo.

Deze kunt u aanvragen bij uw gemeente en eventueel kan uw huisarts of de wijkverpleegkundige u daarbij helpen.

In o.a. verpleeghuis De Hartkamp kunt u vijf dagen per week terecht voor dagbehandeling of dagverzorging/dagbesteding. Klik hier voor de folder dagverzorging op De Hartkamp

De dagelijkse begeleiding en activiteiten worden geboden door professionele begeleiders.

Het team Dagbehandeling staat u graag te woord wanneer u meer informatie over de dagbehandeling of dagverzorging wenst. Tel. nr. 0572-346527.