Dagopvang

Het doel van dagopvang is om meer herkenbare dagstructuur aan te brengen en bezig te zijn met activiteiten die niet alleen gezellig maar ook zinvol zijn. Die sociale contacten zijn niet alleen plezierig, ze kunnen ook bijdragen aan uw welbevinden. 

Maaltijd tijdens de dagopvang