Coronavirus (COVID-19)

18 maart 2020

Op 11 maart is bekend geworden dat er sprake is van een Corona pandemie. Dat wil zeggen dat er sprake is van een wereldwijde verspreiding van het Coronavirus. De landelijke overheid heeft in de afgelopen dagen extra maatregelen genomen om verspreiding van het Coronavirus in Nederland tegen te gaan. Carinova heeft daarom ook extra maatregelen getroffen om onze kwetsbare bewoners en medewerkers zo goed mogelijk te beschermen.

Wat is het Coronavirus?
Het Coronavirus is een virus dat hoesten, luchtwegklachten en koorts kan veroorzaken. Wanneer je een kwetsbare gezondheid hebt, kan het Coronavirus ernstige gevolgen hebben. Het virus kan worden overgedragen via kleine druppels die vrijkomen bij het hoesten of niezen. Daarnaast kan het worden overgedragen via de handen. Hoe zieker iemand is, hoe meer virusdeeltjes worden uitgescheiden bij het hoesten en/of niezen. Als iemand nog niet ziek is en nog niet hoest of niest, is het risico erg laag dat hij/zij anderen besmet.

Hoe kan verspreiding van het Coronavirus worden voorkomen?
De belangrijkste maatregelen die genomen kunnen worden zijn:

  • was uw handen regelmatig met water en zeep (minimaal 20 seconden);
  • hoest of nies in de binnenkant van uw elleboog;
  • gebruik papieren zakdoekjes en gooi deze meteen weg na gebruik;
  • geen handen schudden.

Deze maatregelen gelden voor alle virussen die griep en verkoudheid kunnen veroorzaken. Het is dus altijd belangrijk om deze adviezen altijd strikt op te volgen.

Op de woonzorglocaties zijn bij de directe ingangen desinfecterende zeeppompjes geplaatst. Desinfecteer uw handen bij binnenkomst en vertrek.

Woonzorglocatie

De Carinova woonzorglocaties zijn per vrijdag 20 maart – en tot nader order – volledig gesloten voor bezoek.

18 maart informeerden we u, ten gevolge van de razendsnelle ontwikkelingen rond het corona-virus, dat we genoodzaakt waren alle sociale contacten tot een minimum te beperken. Carinova besloot daarom maximaal een bezoeker per dag toe te staan. De overheid roept nu op om de woonzorglocaties helemaal te sluiten. We volgen deze maatregel direct op. 

  • Carinova sluit per direct haar deuren voor alle bezoek. Deze maatregel is van toepassing op alle 10 woonzorglocaties van Carinova. Alleen voor bewoners in de stervensfase kan in overleg met de specialist ouderengeneeskunde en verpleegkundige een aangepaste bezoekregeling worden afgesproken. 
  • Het meenemen van een bewoner naar buiten of hen meenemen op familiebezoek is niet meer mogelijk. De kans is zeer groot dat er dan langs die weg een besmetting onze locaties binnenkomt. U beschermt daarmee niet alleen uw naaste en de overige bewoners, maar ook onze zorgcollega’s die de dagelijkse zorg voor uw naaste blijven bieden in deze moeilijke omstandigheden. 

We realiseren ons terdege hoe drastisch deze aangescherpte maatregelen zijn en welke impact het heeft op de bewoners en op u als mantelzorger en bezoeker. Het zijn keuzes die door hart en ziel snijden en niet stroken met datgeen waarvoor alle medewerkers staan. Echter gezien de kwetsbaarheid van alle bewoners en vanuit de verantwoordelijkheid voor onze medewerkers zien we geen andere mogelijkheid dan de maatregelen strikt te hanteren. 

Ondanks alles kunt u er op blijven rekenen dat onze medewerkers tot het uiterste gaan om uw naaste onder deze omstandigheden zo goed mogelijk te begeleiden. Allerlei initiatieven werken we op dit moment uit. Denk daarbij aan het inzetten van mogelijkheden om te beeldbellen en dergelijke. 

We weten niet wat er in de nabije toekomst nog op ons af gaat komen. In het belang van onze bewoners volgen we aanwijzingen vanuit de overheid direct op. Het is daarom zaak de actualiteit goed te blijven volgen.

Heeft u nog vragen, dan kunt u die altijd stellen aan uw eerste contactpersoon.

De woonzorglocaties zijn: Diessenplas Holten, Park Braband Schalkhaar, Het Averbergen Olst, De Hartkamp Raalte, Huize Salland Colmschate, Sparrenheuvel Diepenveen, Sint Willibrord Boskamp, Sint Jozef Deventer, Ravelijn Deventer, Graaf Florishof Deventer. En alle respectievelijke dagbehandeling/dagbesteding locaties.

Thuiszorg

Op dit moment heeft uw veiligheid en die van onze medewerkers de hoogste aandacht. Hierin volgen wij de instructies van het RIVM.

In grote lijnen zijn de maatregelen van Carinova dan ook gericht op het terugbrengen van het contact tussen mensen. We beperken met name alle sociale contacten zoveel mogelijk met het oogmerk cliënten en medewerkers te beschermen. Alleen die contacten die noodzakelijk zijn voor de directe zorg aan cliënten houden we in stand. De zorg in de wijk gaat, met inachtneming van alle hygiënemaatregelen, gewoon door.

Wat betekent dit voor ons?
Wij zullen naast de gebruikelijke hygiëne maatregelen zorgen voor extra handhygiëne (wassen, desinfectie en het gebruik van papieren handdoek/keukenrol), geen handen geven en afstand bewaren. Daarnaast hebben we de inzet van stagiaires stopgezet en komen we nog maar met één persoon tegelijk bij u binnen. Medewerkers met verkoudheidsklachten en koorts komen niet bij u op bezoek.

Wat betekent dit voor u?
Wij vragen u om de contactpersoon binnen uw wijkteam zo spoedig mogelijk te informeren als u last heeft van onderstaande klachten:

  • Hoesten, (neus)verkoudheid
  • Koorts

Wij nemen dan, als het nodig is, extra beschermende maatregelen. Daarnaast vragen wij van u; om te hoesten of te niezen in de elleboog, gebruik te maken van een papieren zakdoekje bij verkoudheid en goed en regelmatig uw handen te wassen.

Wat vragen wij verder nog?
Op dit moment kunnen wij de consequenties en de omvang van het Coronavirus niet voorzien. Mocht het virus veel verzuim veroorzaken onder onze medewerkers dan informeren wij u daarover. Wij vernemen in dat geval dan graag van u of u de zorg gedeeltelijk op een andere wijze kunt organiseren, bijvoorbeeld met behulp van mantelzorgers. Dat doen we niet zomaar. Uiteraard zet Carinova alles op alles om deze situatie te voorkomen, maar we willen ook op alles zijn voorbereid.

Samen staan we sterk
Belangrijk is echter dat we ons realiseren dat we het Corona virus alleen met gemeenschappelijke inspanning het hoofd kunnen bieden. Het is zoals premier Rutte tijdens zijn toespraak op 16 maart ook aangaf: Bij alle onzekerheden, is één ding volstrekt duidelijk: de opgave waar we voor staan is groot en we moeten dit echt samen doen. We rekenen op uw medewerking.

Blijf op de hoogte
Wilt u ook via de email door Carinova op de hoogte gehouden worden? Geef dan uw emailadres aan ons door. Dit kan door een email te sturen aan info@carinova.nl. Geef de email het onderwerp "nieuw email adres" en vermeld altijd uw naam, adres en geboortedatum. Bovenstaande informatie Thuiszorg is ook beschikbaar als brief, klik hier.

Tenslotte het verzoek om vooral de algemene nieuwsvoorziening goed te volgen. De ontwikkelingen volgen elkaar heel snel op. Mocht u vragen hebben over de maatregelen, dan kunt u terecht bij het verplegend personeel. Zij zijn geïnformeerd en weten hoe te handelen.

Wij danken iedereen voor het begrip en de medewerking.

Raad van bestuur en directie