Coronavirus (COVID-19)

Update 22 oktober 2020

Bij het verlenen van zorg hecht Carinova grote waarde aan het beschermen van  cliënten van onze woonzorglocaties, vrijwilligers en personeel. Alles in het teken van het  zoveel mogelijk voorkomen van de verspreiding van het coronavirus. De ontwikkelingen kunnen zich snel opvolgen. Om die reden willen we u vragen om de richtlijnen en aanwijzingen van onze zorgmedewerkers stipt op te volgen in uw- en hun belang. 

Heeft u verkoudheidsklachten, plotseling reuk- en / of smaakverlies, hoest, keelpijn en/of koorts,  bezoek de woonzorglocaties  dan niet. Bent u in de afgelopen dagen in contact geweest met een van corona besmette persoon (of verdenking daarvan), ook dan is het verzoek om af te zien van bezoek. Mocht u thuis  wijkverpleging of hulp bij het huishouden ontvangen en heeft u bovenstaande klachten, geef dit dan direct aan onze klantenservice door via telefoon: 0900 8662. 

Stand van zaken
Met de bezoekregeling en de toepassing van hygiëne maatregelen is de situatie op de woonzorglocaties onder controle en is er sprake van een incidentele besmetting van een cliënt of medewerker.

Binnen de woonzorglocaties Sint Jozef in Deventer en De Hartkamp in Raalte zijn cohort afdelingen ingericht voor de opvang van corona patiënten. 

Landelijk nemen de besmettingen toe. Dit herkennen we ook bij cliënten, die wijkverpleging en/of hulp in het huishouden ontvangen, en bij medewerkers in ons werkgebied, Door snel te schakelen lukt het om cliënten te blijven helpen met wijkverpleging. Het vraagt echter wel het uiterste van de organisatie om dit te realiseren.

Als besmettingen bij cliënten en medewerkers verder toenemen dan kan er een verdere krapte in de bezetting ontstaan. Om in dat geval de noodzakelijke zorg te kunnen blijven bieden kan het zijn dat we in het uiterste geval, altijd in overleg met cliënten,  de zorg terugbrengen tot de medisch noodzakelijke zorg.  

Goed om te weten dat onze medewerkers bij verkoudheidsklachten direct thuis blijven en meteen getest kunnen worden op corona (COVID-19) in onze eigen teststraat van Carinova, waarbij de uitslag nog dezelfde dag bekend is. Alle richtlijnen van het RIVM en GGD worden strikt gevolgd en in lijn met het landelijk beleid dragen alle medewerkers mondmaskers.  

Bij vragen kunt u altijd contact opnemen met onze klantenservice via telefoon: 0900 86 62.


1 oktober 2020

Graag informeren we u hierbij over de actuele stand van zaken rond de maatregelen om besmetting door corona te voorkomen. Alleen samen krijgen we corona onder controle. We rekenen op uw medewerking.

Woonzorglocaties
Gezien de ontwikkelingen rond het coronavirius willen wij uw aandacht vragen voor de bezoekregeling op de Carinova woonzorglocatie’s zoals die nu van toepassing zijn. Om verspreiding van corona zoveel mogelijk te voorkomen volgt Carinova strikt alle richtlijnen van het RIVM en de GGD. Deze richtlijnen zijn leidend in de maatregelen die wij treffen. Tegelijkertijd willen we alles in het werk stellen om het bezoek, wat zo ontzettend belangrijk is, mogelijk te blijven maken.

Carinova beschermt haar bewoners, vrijwilligers en personeel zoveel mogelijk tegen de verspreiding van het coronavirus. De ontwikkelingen kunnen zich snel opvolgen, volg daarom stipt de richtlijnen en aanwijzingen van onze zorgmedewerkers op. Heeft u verkoudheidsklachten, plotseling reuk- en / of smaakverlies, hoest, keelpijn en/of koorts, bezoek de locatie dan niet. Bent u in de afgelopen dagen in contact geweest met een van corona besmette persoon (of verdenking daarvan) dan is het verzoek om af te zien van bezoek, zeker gezien de kwetsbaarheid van onze ouderen.

Bezoekregeling Carinova woonzorglocaties:

• Per bewoner kunnen er maximaal twee bezoekers tegelijkertijd worden ontvangen. Hiermee voorkomen we te grote drukte in de algemene ruimten. Voor kleinschalige woonvormen (Jan van Arkel (Raalte), Graaf Florishof en Ravelijn Deventer) is bezoek alleen mogelijk op afspraak. De afspraak kunt u plannen via: de locatie. Hiermee kunnen we voorkomen dat het tijdelijk te druk is op een afdeling.
• Ontvangst door gastheer/vrouw voor het bezoek.
• Registratie bij binnenkomst.
• Gezondheidscheck bij binnenkomst.
• Goede handdesinfectie.
• Altijd 1,5 meter afstand tot elkaar.
• U krijgt een mondmasker aangereikt om te dragen binnen de woonzorglocatie.
• Bij vastgestelde besmetting (of verdenking van) bij de bewoner zijn aanvullende persoonlijke beschermingsmiddelen vereist. U wordt geïnstrueerd over het aan- en uittrekken van deze persoonlijke beschermingsmiddelen onder begeleiding van een zorgmedewerker.

Mondmasker
Het valt u misschien op dat onze medewerkers niet altijd standaard een mondmasker dragen. We volgen hierin de richtlijnen van het RIVM. Volgens voorschrift dragen onze medewerkers een mondmasker als ze intensieve persoonlijke zorg leveren (binnen de 1,5 meter) waarbij eventueel lichaamsvloeistoffen vrij kunnen komen. Daarnaast dragen zij een mondneusmasker als ze dat noodzakelijk achten vanuit hun professionele inschatting. U mag er vanuit gaan dat onze medewerkers hierin goed handelen aangezien zij zijn geschoold in hygiënisch werken. Verder is het goed om te weten dat Carinova beschikt over een teststraat waarbij medewerkers dezelfde dag nog getest kunnen worden bij corona gerelateerde klachten.

Alleen samen krijgen we corona onder controle. We rekenen op uw medewerking en uiteraard bent u van harte welkom!

Heeft u vragen?
Voor vragen over het coronavirus (COVID-19) verwijzen wij u door naar de website van het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/vragen-antwoorden
Voor overige vragen kunt u uiteraard ook altijd terecht bij de locatiemanager of contactpersoon van de afdeling.

Thuiszorg
U ontvangt wijkverpleging van Carinova. Ongetwijfeld zult u gemerkt hebben dat medewerkers van Carinova de hygiëne richtlijnen strikt hanteren omtrent de regels rondom Corona (COVID-19). Als de zorg het toelaat hanteren we de 1,5 meter afstand. Indien nodig wordt er gebruik gemaakt van beschermende middelen om, volgens de richtlijnen van het RIVM, veilig te kunnen werken.

Goed om te weten dat onze medewerkers bij verkoudheidsklachten direct thuis blijven en meteen getest kunnen worden op Corona (COVID-19) in onze eigen teststraat, waarbij de uitslag nog dezelfde dag bekend is.

Veiligheid staat bij Carinova voorop. Daarom zult u de komende periode onze medewerkers bij u thuis treffen voorzien van beschermende middelen zoals een mondmasker. Daar hoeft u niet van te schrikken, het is gewoon een extra maatregel in het belang van ons allemaal.

Heeft u verkoudheidsklachten of een positieve besmetting in uw directe omgeving, geef dit dan direct aan ons door. Alleen samen krijgen we corona onder controle.

Heeft u nog vragen, neem dan contact op met uw wijkverpleegkundige. Zij helpt u graag.

 

_____________________________________________________

 ARCHIEF

Voor alle historische communicatie rond corona op deze pagina, klik hier.