Coronavirus (COVID-19)

Brief aan familie van bewoners woonzorglocaties

Datum: 20 mei 2020
Betreft: Versoepeling bezoekregeling per 25 mei

Geachte heer / mevrouw,

Op 19 mei 2020 heeft het kabinet bekend gemaakt dat er een verruiming van de bezoekersregeling is toegestaan. Wij zij hier, net als u, heel erg blij mee. Om het verantwoord en veilig te doen hebben wij besloten de versoepeling in kleine stapjes te laten plaatsvinden.

In deze brief informeren wij u over wat dit voor u en uw naaste betekent. Per locatie is een plan opgesteld voor de aangepaste bezoekregeling. Wij volgen hierin de landelijke regels en voorwaarden. Een belangrijke voorwaarde is dat bezoek niet ten koste mag gaan van de veiligheid van andere bewoners en zorgmedewerkers. Daarom vragen wij u de voorwaarden kort en aandachtig door te nemen, klik hier.

Met ingang van dinsdag 26 mei 2020 zal de locatie Park Braband als eerste starten met de verruiming van de bezoekregeling. De reden hiervoor is omdat Park Braband een overzichtelijk locatie is. De ervaringen die wij hiermee op doen zullen wij gebruiken voor de andere locaties. Stapsgewijs zullen de andere locaties volgen. In de tussentijd praten we parallel over de verruiming van andere maatregelen, zoals bewegingsvrijheid. Uiteraard blijven de diensten, die worden aangeboden voor het sociale contact met uw naaste op afstand (zoals beeldbellen), bestaan.

Als de verruiming van de bezoekersregeling leidt tot nieuwe corona besmettingen en/of de afspraken kunnen niet worden gehandhaafd, dan zijn wij mogelijk genoodzaakt om de verruiming waar nodig terug te draaien.

Heeft u vragen?
Als u vragen heeft dan kunt u contact opnemen met de klantenservice via 0900-8662.

Hartelijk bedankt voor uw steun en begrip. Ook wensen wij u en uw naasten het beste toe in deze moeilijke periode. Alleen samen komen we hier doorheen.

Met vriendelijke groet,
Carinova

Anja Winkelaar
Directeur Woonzorg


_________________________________________________________________________________
8 mei 2020

Woonzorglocaties.
Het Coronavirus heeft in een rap tempo onze maatschappij, ons leven en ons werk binnen de woonzorg veranderd. Het virus zal voorlopig nog een grote impact blijven houden op ieders leven.
Dankzij u enorme geduld en de inzet van onze medewerkers weten wij het virus goed te bedwingen. Daar zijn we trots op en dat willen we heel graag zo houden.

In de persconferentie van 6 mei heeft Minister Hugo de Jonge een eerste stap aangekondigd in de versoepeling van de bezoekregeling voor 25 verpleeghuizen. Momenteel worden die 25 locaties in Nederland geselecteerd. Carinova maakt hier geen onderdeel van uit.

Ondanks dat Carinova niet meedoet is het wel mooi nieuws dat er voor verpleeghuisbewoners en hun naasten een perspectief is. Want het gemis van echt contact tussen bewoners en hun naasten is heel groot. De versoepeling van de bezoekregeling van de 25 geselecteerde huizen wordt nauwkeurig gevolgd. Als het in de praktijk goed uitpakt, is het de bedoeling vanaf 25 mei in meer verpleeghuizen bezoek beperkt mogelijk te maken- mits aan alle voorwaarden wordt voldaan. In de week voorafgaand aan 25 mei neemt het kabinet hier een besluit over.
Kort samengevat:

 • Per 11 mei versoepeling van de bezoekregeling voor 25 selecteerde huizen.
 • In week 21 (18 t/m 24 mei) besluit van kabinet voor verdere versoepeling.
 • Per 25 mei definitief besluit voor versoepeling ook binnen Carinova

Op dit moment zijn we een plan aan het maken voor de aangepaste bezoekregeling binnen de woonzorg locaties van Carinova. Dit gebeurt in samenspraak met de cliëntenraad, de ondernemingsraad, de specialist ouderengeneeskunde en de preventie-infectie coördinator.

Beschermende middelen
Ondanks dat de vooruitzichten voorzichtig positief zijn blijven we de hygiëne maatregelen van de RIVM richtlijnen strikt volgen.

Wij hebben voldoende beschermende middelen om volgens de richtlijnen van het RIVM veilig te kunnen werken. Dit betekent echter niet dat we in alle gevallen een mondkapje hoeven te dragen. Dit doen we alleen indien nodig, bijvoorbeeld bij verkoudheidsklachten bij de bewoner of onze medewerkers. Preventief gebruik (altijd en overal) wordt nog steeds afgeraden.
Kortom daar waar het moet werken we met veilige en goedgekeurde mondkapjes en daar waar het kan, houden we afstand.

Hebt u vragen?
U kunt ook contact opnemen met onze klantenservice via email: info@carinova.nl of telefonisch via 0900 86 62.

Dank u wel!
We hebben de afgelopen periode op diverse manieren heel veel dank, steun en begrip mogen ontvangen. Daarvoor onze dank! Het helpt ons samen door deze moeilijke periode te komen. Alleen samen redden we dit.

6 april 2020

Voor actuele en algemene informatie over het coronavirus verwijzen we u naar de website van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM): https://www.rivm.nl 

Voor vragen over het coronavirus kunt u ook bellen met  het landelijke telefoonnummer 0800 – 1351 of met GGD IJsselland via 088 - 443 03 70.

Correspondentie thuiszorg/huishoudelijke hulp
Via een brief d.d. 16 april 2020 zijn cliënten/mantelzorgers die thuiszorg en/of huishoudelijke hulp ontvangen geinformeerd over de juiste hulp en zorg thuis. Ook leest u het dringende verzoek in de brief om indien u last heeft van verkoudheid (niesen, hoesten), met of zonder koorts, ons daarvan per direct op de hoogte te brengen om besmetting te voorkomen. Tenslotte kunt u ook contact opnemen met onze klantenservice via email: info@carinova.nl of telefonisch via  0900 86 62 als u:

 • Behoefte heeft aan advies of (deels) terug zou willen naar de zorg en hulp van voor de Corona-crisis;
 • Vragen heeft over uw veiligheid en onze zorg en hulp thuis;
 • Meer wilt weten over “zorg op afstand”
Voor de brief, klik hier.

Pandemie

Op 11 maart is bekend geworden dat er sprake is van een Corona pandemie. Dat wil zeggen dat er sprake is van een wereldwijde verspreiding van het Coronavirus. De landelijke overheid heeft in de afgelopen dagen extra maatregelen genomen om verspreiding van het Coronavirus in Nederland tegen te gaan. Carinova heeft daarom ook extra maatregelen getroffen om onze kwetsbare bewoners en medewerkers zo goed mogelijk te beschermen.

Wat is het Coronavirus?
Het Coronavirus is een virus dat hoesten, luchtwegklachten en koorts kan veroorzaken. Wanneer je een kwetsbare gezondheid hebt, kan het Coronavirus ernstige gevolgen hebben. Het virus kan worden overgedragen via kleine druppels die vrijkomen bij het hoesten of niezen. Daarnaast kan het worden overgedragen via de handen. Hoe zieker iemand is, hoe meer virusdeeltjes worden uitgescheiden bij het hoesten en/of niezen. Als iemand nog niet ziek is en nog niet hoest of niest, is het risico erg laag dat hij/zij anderen besmet.

Hoe kan verspreiding van het Coronavirus worden voorkomen?
De belangrijkste maatregelen die genomen kunnen worden zijn:

 • was uw handen regelmatig met water en zeep (minimaal 20 seconden);
 • hoest of nies in de binnenkant van uw elleboog;
 • gebruik papieren zakdoekjes en gooi deze meteen weg na gebruik;
 • geen handen schudden.

Deze maatregelen gelden voor alle virussen die griep en verkoudheid kunnen veroorzaken. Het is dus altijd belangrijk om deze adviezen altijd strikt op te volgen.

Op de woonzorglocaties zijn bij de directe ingangen desinfecterende zeeppompjes geplaatst. Desinfecteer uw handen bij binnenkomst en vertrek.

Woonzorglocatie

De Carinova woonzorglocaties zijn per vrijdag 20 maart – en tot nader order – volledig gesloten voor bezoek.

 

 • Carinova sluit  haar deuren voor alle bezoek. Deze maatregel is van toepassing op alle 10 woonzorglocaties van Carinova. Alleen voor bewoners in de stervensfase kan in overleg met de specialist ouderengeneeskunde en verpleegkundige een aangepaste bezoekregeling worden afgesproken. 
 • Het meenemen van een bewoner naar buiten of hen meenemen op familiebezoek is niet meer mogelijk. De kans is zeer groot dat er dan langs die weg een besmetting onze locaties binnenkomt. U beschermt daarmee niet alleen uw naaste en de overige bewoners, maar ook onze zorgcollega’s die de dagelijkse zorg voor uw naaste blijven bieden in deze moeilijke omstandigheden. 

We realiseren ons terdege hoe drastisch deze aangescherpte maatregelen zijn en welke impact het heeft op de bewoners en op u als mantelzorger en bezoeker. Het zijn keuzes die door hart en ziel snijden en niet stroken met datgeen waarvoor alle medewerkers staan. Echter gezien de kwetsbaarheid van alle bewoners en vanuit de verantwoordelijkheid voor onze medewerkers zien we geen andere mogelijkheid dan de maatregelen strikt te hanteren. 

Ondanks alles kunt u er op blijven rekenen dat onze medewerkers tot het uiterste gaan om uw naaste onder deze omstandigheden zo goed mogelijk te begeleiden. Allerlei initiatieven werken we op dit moment uit. Denk daarbij aan het inzetten van mogelijkheden om te beeldbellen en dergelijke. 

We weten niet wat er in de nabije toekomst nog op ons af gaat komen. In het belang van onze bewoners volgen we aanwijzingen vanuit de overheid direct op. Het is daarom zaak de actualiteit goed te blijven volgen.

Heeft u nog vragen, dan kunt u die altijd stellen aan uw eerste contactpersoon.

De woonzorglocaties zijn: Diessenplas Holten, Park Braband Schalkhaar, Het Averbergen Olst, De Hartkamp Raalte, Huize Salland Colmschate, Sparrenheuvel Diepenveen, Sint Willibrord Boskamp, Sint Jozef Deventer, Ravelijn Deventer, Graaf Florishof Deventer. En alle respectievelijke dagbehandeling/dagbesteding locaties.

Thuiszorg

Op dit moment heeft uw veiligheid en die van onze medewerkers de hoogste aandacht. Hierin volgen wij de instructies van het RIVM.

In grote lijnen zijn de maatregelen van Carinova dan ook gericht op het terugbrengen van het contact tussen mensen. We beperken met name alle sociale contacten zoveel mogelijk met het oogmerk cliënten en medewerkers te beschermen. Alleen die contacten die noodzakelijk zijn voor de directe zorg aan cliënten houden we in stand. De zorg in de wijk gaat, met inachtneming van alle hygiënemaatregelen, gewoon door.

Wat betekent dit voor ons?
Wij zullen naast de gebruikelijke hygiëne maatregelen zorgen voor extra handhygiëne (wassen, desinfectie en het gebruik van papieren handdoek/keukenrol), geen handen geven en afstand bewaren. Daarnaast hebben we de inzet van stagiaires stopgezet en komen we nog maar met één persoon tegelijk bij u binnen. Medewerkers met verkoudheidsklachten en koorts komen niet bij u op bezoek.

Wat betekent dit voor u?
Wij vragen u om de contactpersoon binnen uw wijkteam zo spoedig mogelijk te informeren als u last heeft van onderstaande klachten:

 • Hoesten, (neus)verkoudheid
 • Koorts

Wij nemen dan, als het nodig is, extra beschermende maatregelen. Daarnaast vragen wij van u; om te hoesten of te niezen in de elleboog, gebruik te maken van een papieren zakdoekje bij verkoudheid en goed en regelmatig uw handen te wassen.

Wat vragen wij verder nog?
Op dit moment kunnen wij de consequenties en de omvang van het Coronavirus niet voorzien. Mocht het virus veel verzuim veroorzaken onder onze medewerkers dan informeren wij u daarover. Wij vernemen in dat geval dan graag van u of u de zorg gedeeltelijk op een andere wijze kunt organiseren, bijvoorbeeld met behulp van mantelzorgers. Dat doen we niet zomaar. Uiteraard zet Carinova alles op alles om deze situatie te voorkomen, maar we willen ook op alles zijn voorbereid.

Samen staan we sterk
Belangrijk is echter dat we ons realiseren dat we het Corona virus alleen met gemeenschappelijke inspanning het hoofd kunnen bieden. Het is zoals premier Rutte tijdens zijn toespraak op 16 maart ook aangaf: Bij alle onzekerheden, is één ding volstrekt duidelijk: de opgave waar we voor staan is groot en we moeten dit echt samen doen. We rekenen op uw medewerking.

Blijf op de hoogte
Wilt u ook via de email door Carinova op de hoogte gehouden worden? Geef dan uw emailadres aan ons door. Dit kan door een email te sturen aan info@carinova.nl. Geef de email het onderwerp "nieuw email adres" en vermeld altijd uw naam, adres en geboortedatum. Bovenstaande informatie Thuiszorg is ook beschikbaar als brief, klik hier.

Tenslotte het verzoek om vooral de algemene nieuwsvoorziening goed te volgen. De ontwikkelingen volgen elkaar heel snel op. Mocht u vragen hebben over de maatregelen, dan kunt u terecht bij het verplegend personeel. Zij zijn geïnformeerd en weten hoe te handelen.

Wij danken iedereen voor het begrip en de medewerking.

Raad van bestuur en directie