Coronavirus (COVID-19)

Update 15 februari 2022

Bezoekregeling

Na de persconferentie van 15 februari jl. is de onderstaande bezoekregeling van kracht.

- Bewoners kunnen, afhankelijk van de locatie, weer meer bezoekers per dag ontvangen.
- Bezoeken van het Grand Cafe is weer mogelijk

Mocht u de locatie bezoeken, houdt u zich dan aan de basisregels:
• Heeft u klachten, bent u getest of bent u in aanraking geweest met een
persoon die positief is getest, bezoek de locatie dan niet.
• Komt u op bezoek, dan is een mondneusmasker niet meer verplicht. Echter is het advies een mondneusmasker te dragen.
• Bij binnenkomst desinfecteert u uw handen. Dit vindt bij ook de ingang.
• Houdt 1,5 m. onderlinge afstand (van zowel bewoners als medewerkers).


-----------------------------------------------------------
Update 3 november 2021

Tijdens de persconferentie van Mark Rutte en minister Hugo de Jongen op  dinsdag 2 november 2021 werden extra maatregelen afgekondigd om de snelle verspreiding van het virus af te remmen. Carinova neemt ook extra maatregelen en probeert daarbij de woonzorglocaties  zo veel mogelijk en zo veilig mogelijk open houden. Meer aandacht voor de basisregels

Allereerst is het van groot belang dat iedereen de basisregels blijft volgen, of u nu wel of niet gevaccineerd bent. Hoe beter we dit met elkaar doen, hoe minder het virus zich kan verspreiden en hoe minder beperkende maatregelen er nodig zullen zijn. De basisregels helpen aantoonbaar om besmetting te voorkomen. Voor de basisregels, klik hier.

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Update 22 september 2021

Bezoekregeling

Ondanks dat tijdens de corona persconferentie van 14 september jl. en in het nieuws, groot gecommuniceerd wordt dat de 1.5 meter afstand losgelaten kan worden, zitten hier toch enkele voorwaarden aan vast. Wij kunnen niet aan al deze voorwaarden voldoen waardoor in sommige situaties de 1,5 meter nog gehandhaafd wordt. 

- De bezoekersregistratie komt te vervallen.

- Niet gevaccineerde bezoekers worden vriendelijk verzocht, binnen 1.5 meter met de cliënt, een masker te dragen.

- 2 bezoekers tegelijk, er mogen meerdere bezoekers komen per dag. Indien de kamer van de cliënt groot genoeg is om meerdere bezoekers op 1.5 meter te ontvangen, kan dit toegelaten worden.

-Heeft u verkoudheidsklachten, plotseling reuk- en / of smaakverlies, hoest, keelpijn en/of koorts,  bezoek de locatie dan niet. 

- Desinfecteer u handen bij binnenkomst.

- Bij cliënten die op huisbezoek zijn geweest wordt op de 5de dag na huisbezoek een coronatest afgenomen.

- Het kabinet heeft voor de eet- en drinkgelegenheden op en in zorglocaties, verzorgingsplaatsen en locaties waar georganiseerde dagbesteding voor kwetsbare groepen plaatsvindt een uitzondering gemaakt. De horeca gelegenheden kunnen zonder coronatoegangsbewijs bezocht worden.

-Indien de cliënten met familie / bezoekers een horeca gelegenheid bezoeken, waar een coronatoegangsbewijs nodig is, vragen wij de familie of wettelijke vertegenwoordiger dit te regelen. Op https://coronacheck.nl/nl/print/keuze-papieren-bewijs treft u een duidelijke instructie aan.

--------------------------------Update 21 mei

Binnen de woonzorglocaties worden de coronamaatregelen versoepeld. Kijk op www.carinova.nl/bezoeken voor de informatie per locatie. De algemene maatregelen worden overzichtelijk gepresenteerd via het volgende schema, klik hier.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Update 10 mei

De vaccinaties van cliënten woonzorglocaties zijn met goed gevolg afgerond. De opkomst was hoog. Ook de belangstelling voor vaccinatie onder medewerkers is hoog. De vaccins geven echter geen 100% immuniteit (het vaccin beschermt tegen het ziek worden door Corona) echter bestaat de mogelijkheid dat overdracht van het virus kan plaats vinden als je gevaccineerd bent.

Alhoewel Carinova al geruime tijd geen besmettingen meer onder woonzorgcliënten kende stak corona begin mei toch de kop op bij woonzorglocatie De Diessenplas in Holten. Bij eerste symptomen die kunnen wijzen op corona besmetting volgen we de richtlijnen van het RIVM. Op de Diessenplas zijn dan ook alle cliënten en medewerkers  getest. Uit deze test bleek dat vier medewerkers en een aantal cliënten op één afdeling besmet waren.  De gevaccineerde cliënten met een redelijke gezondheid hebben lichte klachten. Cliënten in een slechte conditie of zonder vaccinatie worden ernstig ziek en hebben de kans te overlijden. Sinds de besmettingen zijn 2 cliënten op de betreffende afdeling overleden.  Deze situatie maakt opnieuw duidelijk dat de vaccinatie beschermt tegen een ernstig verloop van de ziekte, maar dat vaccin het geen bescherming biedt tegen het al dan niet krijgen van een corona besmetting. De isolatiemaatregelen zijn direct toegepast en is alles op dit moment onder controle. Ook aan de welzijnsaspecten op deze afdeling wordt uitgebreid aandacht gegeven. Veel waardering voor de flexibiliteit, betrokkenheid en inzet van onze zorgteams. Hiermee weten we de continuïteit van zorg te realiseren.

Tegelijkertijd bestudeert Carinova de mogelijkheden voor verdere versoepelingen met betrekking van het bezoeken van de woonzorglocaties. Deze versoepelingen zullen per locatie worden bepaald. Op de pagina www.carinova.nl/bezoeken is per  woonzorglocatie te lezen hoe die zijn vormgegeven.

Carinova beschermt haar bewoners, vrijwilligers en personeel zoveel mogelijk tegen de verspreiding van het coronavirus. De ontwikkelingen kunnen zich snel opvolgen, volg daarom stipt de richtlijnen en aanwijzingen van onze zorgmedewerkers op. Heeft u verkoudheidsklachten, plotseling reuk- en / of smaakverlies, hoest, keelpijn en/of koorts,  bezoek de locatie dan niet. Bent u in de afgelopen dagen in contact geweest met een van corona besmette persoon (of verdenking daarvan) dan blijft u thuis,

Update 28 april

Naast het volgen van de hygiënemaatregelen is vaccinatie een belangrijke maatregel om corona omder controle te krijgen. Relevante informatie over vaccineren hebben we hieronder nog eens gegroepeerd.

Verder met AstraZeneca: 
Naar aanleiding van de beslissing om door te gaan met de vaccinatie met AstraZeneca voor 60-plussers ontwikkelt VWS materialen die informatie geven en ingaan op specifieke vragen over dit vaccin. Op de website staan antwoorden op veel voorkomende vragen: Wat moet ik weten over vaccinatie met het AstraZeneca-vaccin? | Rijksoverheid.nl

Experts beantwoorden in video’s vragen over AstraZeneca
'Voordelen AstraZeneca veel groter dan de nadelen' | 5 vragen aan immunoloog Marjolein van Egmond - YouTube
Immunoloog Marjolein van Egmond weet alles van ons afweersysteem en geeft antwoord op vragen, bijvoorbeeld over de ernstige bijwerking die bij dit vaccin gevonden is en hoe goed het vaccin werkt. 

6 Vragen over het AstraZeneca-vaccin aan (voormalig) huisarts Ted van Essen - YouTube
Voormalig huisarts Ted van Essen heeft advies aan mensen die twijfelen over het AstraZeneca-vaccin en beantwoordt vragen over bijwerkingen.

Is AstraZeneca veilig voor 60-plussers? | 6 vragen aan CBG-voorzitter Ton de Boer | Coronavaccinatie - YouTube
Ton de Boer, voorzitter van medicijnautoriteit CBG - de instantie die het vaccin goedkeurt voor de Nederlandse markt - geeft in een video antwoord op vragen als ‘Hoe groot is de kans op ernstige bijwerkingen? ‘en ‘Waarom wordt AstraZeneca nu alleen aan 60-plussers aangeboden?’ 

Weblogbericht: Waarom krijgen alleen 60-plussers AstraZeneca?
Op Coronavaccinatie.nl staat een Weblogbericht waarin uitgelegd wordt waarom alleen 60-plussers AstraZeneca krijgen.

Posts via social mediakanalen van het ministerie van VWS:

Mensen vanaf 60 jaar kunnen veilig een AZ-prik krijgen: https://www.facebook.com/MinVWS/photos/4517801534903526

Q&A: Waarom krijgen mensen van 60 jaar en ouder wel een AZ-prik? https://www.facebook.com/MinVWS/photos/4519454444738235

De Coronavaccinatie Talkshow
Welke vaccins zijn er nu allemaal en hoe goed beschermen zij tegen het coronavirus? Kan ik kiezen welk vaccin ik krijg? En welke bijwerkingen kan ik verwachten als ik geprikt ben? In De coronavaccinatie talkshow onder leiding van presentator Daphne Bunskoek beantwoorden Marjolein van Egmond, hoogleraar immunologie, Huisarts Roy Beijaert, Ton de Boer van het CBG en Hans van Vliet, Programmamanager COVID-vaccinatieprogramma bij het RIVM belangrijke vragen over vaccinatie tegen corona. De Coronavaccinatieshow is ook beschikbaar in kortere blokjes:

Wat heeft het voor nut om je te laten vaccineren? | De coronavaccinatie talkshow - YouTube

Kun je je laten vaccineren als je zwanger bent? | De coronavaccinatie talkshow - YouTube

Speuren naar bijwerkingen van coronavaccins
Na je coronavaccinatie kun je je een paar dagen niet lekker voelen. Ernstige bijwerkingen zijn gelukkig zeldzaam. Maar hoe weten we dat? Agnes Kant, directeur van Bijwerkingencentrum Lareb vertelt hoe zij bijwerkingen van coronavaccins in de gaten houden. Interview: Speuren naar bijwerkingen van coronavaccins | Publicatie | Rijksoverheid.nl

Vier vragen over vaccineren tijdens de Ramadan

De ramadan, de vastenperiode voor moslims, is gestart en loopt naar verwachting tot en met woensdag 12 mei. VWS krijgt regelmatig vragen of je je als moslim overdag mag laten vaccineren tijden de Ramadan. Op deze vraag en nog 3 andere geeft Hassan Barzizaoua, bestuurslid van de moskee Taqwa Culemborg, antwoord.

Deze video over ramadan en vaccineren is nu ook in het Turks en Arabisch ondertiteld.

Vaccineren tijdens de ramadan. Hoe zit dat? | Coronavaccinatie (Turks ondertiteld) - YouTube

Vaccineren tijdens de ramadan. Hoe zit dat? | Coronavaccinatie (Arabisch ondertiteld) - YouTube

Update 1 april

Versoepelingen coronamaatregelen vanaf 3 april 2021 binnen Carinova woonzorglocaties voor cliënten en bezoek.

Ondanks dat de coronabesmettingen in de regio en in het land aan het toenemen zijn, hebben wij binnen de woonzorglocaties van Carinova geen besmettingen. Daarom durven wij het aan om verdere kleine versoepelingen, onder voorwaarden, door te voeren. Zeker nu er ook een positief effect zichtbaar is van het vaccineren. Dankzij de geweldige inzet van onze medewerkers en het goed na leven van de gedragsregels door bezoekers en mantelzorgers weten wij het virus goed te bedwingen.

Voorwaarden
De versoepeling is van toepassing op volledig gevaccineerde cliënten:

Volledig gevaccineerde cliënten
De versoepeling is van toepassing voor cliënten die 2 maal een vaccinatie hebben ontvangen. Of al besmet zijn geweest met corona en één vaccinatie (minstens 7 dagen geleden) hebben gehad.

Niet of niet volledig gevaccineerde cliënten
Voor cliënten die geen of slechts één vaccinatie hebben gehad zijn de versoepeling helaas niet van toepassing. Daar blijft de ‘oude’ bezoekregeling van kracht.

Versoepeling maatregelen
De versoepelingen bestaan uit het:

 1. Opheffen van de quarantainemaatregelen na huisbezoek.
 2. Openen van de Grand Cafés op de Hartkamp en Diessenplas voor cliënten en bezoekers.
 3. Fietsen met de duo-fiets.

Over de verspoepelingen worden de betrokkenen nader geïnformeerd via een brief. Voor deze brief, klik hier.

Update 30 maart

Situatie ongewijzigd

De situatie van 30 maart is nagenoeg gelijk aan die van 17 maart. Het reproductie getal is nu 1.07, een stijging van 0.1. De situatie is de veiligheidsregio IJsselland is nog steeds: Zeer Ernstig.

Blijf daarom strikt de aanwijzigingen volgen, met name de hygiëne maatregelen.

Bij bezoek aan woonzorglocatie:

 • Registratie
 • Handhygiëne
 • 1,5 meter afstand
 • Tijdens het bezoek wordt het chirurgisch mondneus masker type IIR de gehele tijd gedragen. (Bezoekers dragen GEEN stoffenmasker)
 • Niet gezamenlijk koffie drinken

Voor een totaal overzicht per locatie kijk op www.carinova.nl/bezoeken

Update 17 maart

Risiconiveau van dit moment: Zeer Ernstig 
Dit is het risiconiveau dat nu geldt in de  veiligheidsregio IJsselland. Het risiconiveau wordt elke twee weken bepaald op basis van het aantal ziekenhuisopnames en het aantal positieve testen van dat moment.

Dit risiconiveau is bepaald op 17 maart, op basis van de cijfers van 8 t/m 14 maart. Rond 30 maart wordt het risiconiveau opnieuw bepaald. 

Besmettingen nemen landelijk toe
Het reproductiegetal laat zien hoe snel het virus zich verspreidt. Dit getal geeft aan hoeveel mensen gemiddeld besmet worden door één patiënt met COVID-19. Bij een reproductiegetal van rond de 1 blijft het aantal besmettingen ongeveer gelijk. Als het reproductiegetal lager is dan 1, dan daalt het aantal besmettingen. Bij een getal hoger dan 1 stijgt het aantal besmettingen. Het meest recente getal is van 1 maart:

1,06 (0,1 meer dan de vorige waarde)

Volg de hygiëne richtlijnen
Ondanks de vaccinaties (per 16 maart zijn er in totaal  1.946,639 prikken gezet) neemt het aantal besmettingen in Nederland nog steeds toe. Op de Carinova woonzorglocaties zijn recent geen besmettingen vastgesteld. Maar het gevaar is zeker nog niet geweken, integendeel. Alle reden om met elkaar extra alert te blijven op het strikt naleven van de hygiëne maatregelen.

Bij bezoek aan woonzorglocatie:

 • Registratie
 • Handhygiëne
 • 1,5 meter afstand
 • Tijdens het bezoek wordt het chirurgisch mondneus masker type IIR de gehele tijd gedragen. (Bezoekers dragen GEEN stoffenmasker)
 • Niet gezamenlijk koffie drinken

Voor een totaal overzicht per locatie kijk op www.carinova.nl/bezoeken

Update 1 maart

Wij maken een voorzichtige stap in het versoepelen van de corona maatregelen. Op dit moment zijn er op de woonzorglocaties van Carinova geen besmettingen en is de situatie al geruime tijd stabiel.  We hebben daarom besloten met ingang van vrijdag 26 februari 2021 de bezoekersregeling te verruimen.

Hoe ziet het bezoek er nu uit:

Voorwaarden voor de bezoekersregeling blijven gelden,

 • Registratie
 • Handhygiëne
 • 1,5 meter afstand
 • Tijdens het bezoek wordt het chirurgisch mondneus makser type IIR de gehele tijd gedragen. (Bezoekers dragen GEEN stoffenmaskers)
 • Niet gezamenlijk koffie drinken

Per vrijdag 26/2 mogen er 2 bezoekers tegelijk per dag op bezoek komen.

 • Kinderen < 12 jaar vallen onder de 2 bezoekers per dag, dus niet 2 volwassenen en een kind.
 • Twee bezoekers mogen ook ieder apart op bezoek komen zodat het 2 bezoekers per dag blijft.
 • Wandelen toegestaan op het terrein van Carinova 

Verder zullen wij de landelijke richtlijnen volgen. Bijvoorbeeld bezoek kapper en pedicure.

Ondanks de start van de tweede vaccinaties ronde bij de bewoners en een groot deel van de zorgmedewerkers blijft voorzichtigheid geboden. De vaccins geven geen 100% immuniteit daarmee bestaat de mogelijkheid dat overdracht van het virus optreed als een gevaccineerde wordt geïnfecteerd. Ook is op dit moment nog onzeker welke effecten de Britse variant heeft op de verpleeghuizen in het bijzonder.

Update 18 februari

Vanaf donderdag 25 februari worden de bewoners van de woonzorglocatie, die al één injectie met het corona/COVID-19 vaccin hebben ontvangen, voor de tweede maal gevaccineerd. Voor de planning, klik hier.

Update 16 februari

GGD IJsselland meldde op 15 februari een lichte daling ten opzichte van het weekend ervoor. Ook landelijke dalen besmettingen, maar nieuwe coronavarianten winnen terrein. Dat is zorgelijk, want deze varianten zijn besmettelijker en kunnen tot een nieuwe golf leiden. 

Britse variant
Het dalen van het aantal besmettingen zou de aandacht voor het onverkort handhaven van de maatregelen kunnen doen verslappen. Alle (bezoek)maatregelen blijven dan ook van kracht, De nieuwe varianten zijn besmettelijker en kunnen tot een nieuwe golf leiden.

Kans op besmetten van anderen na vaccinatie
Vaccinatie beschermt tegen ziekte door corona. We weten nog niet of iemand die gevaccineerd is het virus toch kan verspreiden. Daarom nemen we het zekere voor het onzekere: voor gevaccineerde mensen gelden dezelfde algemene coronaregels als voor mensen die niet gevaccineerd zijn.

Coronamaatregelen na vaccinatie
Eén tot twee weken na vaccinatie is 60-90% van de mensen beschermd tegen corona. Dus niet iedereen is beschermd. De kans dat men na twee vaccinaties corona krijgt is erg klein, maar niet nul. Als men dan corona krijgt dan is men meestal minder ernstig ziek. Daarom moeten we ons na de vaccinatie nog steeds houden aan de algemene coronaregels. Als er meer bekend is over de effectiviteit van de vaccins en de beschermingsduur, wordt dit beleid mogelijk aangepast.

Update 24 januari

Huisartsen Deventer en omstreken starten met vaccineren bij Carinova

De huisartsen in de regio Deventer werken samen in de Huisartsen Coöperatie Deventer en Omstreken (HCDO). Op initiatief van HCDO en in nauw overleg met zorgorganisaties uit de regio is Deventer als een van de 3 koplopers benoemd in de vaccinatiecampagne voor ouderen met een Wlz indicatie en mensen met een verstandelijke beperking door het ministerie van VWS en het RIVM .

De vaccinatie voor ouderen start op maandag 25 januari bij Huize Salland in Colmschate. In de daarop volgende dagen worden de overige locaties bezocht en kunnen bewoners zich laten vaccineren als zij daar toestemming voor hebben verleend. 

Carinova en HCDO zijn ontzettend blij dat cliënten nu als een van de eersten in Nederland gevaccineerd kunnen worden, zeker met de Britse variant die dreigt is dat heel veel waard. Het vaccineren zal plaatsvinden door mobiele vaccinatieteams, niet door de eigen huisartsen zelf. Naast de regio Deventer zijn er nog twee regio’s die een koplopers rol vervullen namelijk Twente en Zoetermeer.

HCDO en Carinova zijn onderdeel van het samenwerkingsverband Salland United. De zorgorganisaties binnen Salland United hebben de ambitie de gezondheid en vitaliteit van de inwoners in de regio te bevorderen. Hiervoor organiseren zij zoveel mogelijk de samenhang binnen de regio. Deze samenhang heeft flink geholpen bij het binnen 1 week op poten zetten van deze vaccinatie.

Voor het vaccinatieschema verwijzen we u graag naar bijgaande grafische weergave, klik hier.

Update 21 januari

Toestemming vaccinatie

Binnenkort kunnen de bewoners van de woonzorglocaties worden gevaccineerd. Carinova treft hiervoor ook haar voorbereidingen. Een belangrijk onderdeel van het vaccinatieprogramma is toestemming. 

De bewoners of wettelijk vertegenwoordiger moet toestemming geven voor de vaccinatie. Dat kan men aangeven in het toestemmingsformulier. Ook kunt u toestemming geven of de gegevens mogen worden doorgegeven aan het RIVM. U kunt dit ook aangeven in hetzelfde toestemmingsformulier. Wettelijke vertegenwoordigers krijgen het formulier en begeleidende informatie per post toegestuurd. Het verzoek is het formulier zo snel mogelijk terug te sturen via de bijgesloten antwoordenvelop aan Carinova, medisch secretariaat, postbusnummer 678 7400 AR DEVENTER. De bewoners van de woonzorglocaties krijgen het toestemmingsformulier samen met begeleidende informatie uitgereikt.

Mocht u nog vragen hebben neem dan contact op met uw contactpersoon van de woonzorglocatie'.

Voor toestemmingsformulier Pfizer wettelijke vertegenwoordiger, klik hier
Voor toestemmingsformulier Pfizer bewoner, klik hier.
Voor toestemmingsformulier Moderna wettelijke vertegenwoordiger, klik hier
Voor toestemmingsformulier Moderna bewoner, klik hier.
Voor informatie landelijke regeisratie, klik hier.
Voor uitleg RIVM over corona vaccinatie, klik hier.
Voor factsheet vaccin in het kort, klik hier.
Voor factsheet vaccin Moderna in het kort, klik hier.

Wilt u meer weten?
Op de website corona.steffie.nl/vaccinatie is een duidelijke uitleg te vinden in de vorm van een filmpje. U kunt ook informatie vinden op coronavaccinatie.nl. Of bel naar 0800-1351. Heeft u nog meer vragen of twijfels? Bespreek dit met uw arts.                                        

Update 15 januari


Update 31 december

De feestdagen zijn we met elkaar goed doorgekomen. Binnen de thuiszorg is de werkdruk onverminderd hoog. In de regio's Deventer en Hardenberg worden, in lijn met het landelijke beeld, veel besmettingen vastgesteld. De thuiszorgteams zetten alles op alles om de noodzakelijke zorg te kunnen blijven leveren. 

We kunnen het jaar 2020 voor woonzorgcliënten met een klein lichtpuntje afsluiten. Er zijn sinds 16 december geen besmette cliënten meer vastgesteld op de woonzorglocaties, afgezien van cliënten op de cohort afdeling. Dat is een groot compliment voor de cliënten, hun dierbaren en medewerkers van Carinova. De goede samenwerking en het volgen van de hygienerichtlijnen werpen vruchten af. Maar we zijn er nog niet. We sluiten graag aan bij de oproep van premier Mark Rutte in zijn toespraak op TV: "Beperk zoveel mogelijk contacten. Blijf elkaar daarbij helpen. Blijf ook geduldig naar elkaar en naar de mensen die in de zorg en op andere plekken dag in dag uit zo verschrikkelijk hun best doen voor ons allemaal. We komen hier doorheen. Met elkaar. En voor elkaar."

Update 18 december

Landelijk en in de regio is er in de laatste twee weken een toename van het aantal meldingen van mensen met een positieve corona testuitslag, gevolgd door een stijging in het aantal ziekenhuis- en IC intensive care opnames.

De situatie op de Carinova woonzorglocaties is onder controle met hier en daar een incidentele besmetting. Bij thuiszorg is ook sprake van incidentele besmettingen. Medewerkers van Carinova kunnen zich bij de eerste klachten direct, via de eigen teststraat laten testen en blijven bij klachten thuis.
De werkdruk binnen thuiszorg als woonzorg blijft onverminderd hoog.

Feestdagen op woonzorglocaties
Bezoekers zijn welkom om familielid of vriend(in) te komen bezoeken. We hanteren daarbij de reeds bekende regel van 2 bezoekers per bewoner per dag. Voor alle bewoners organiseren we in de dagen van kerst een kerstdiner. Helaas is het dit jaar niet mogelijk om hierbij familie, vrienden of bekenden uit te nodigen. Per locatie wordt er gekeken op welke wijze er wat extra’s gedaan kan worden voor bewoners en bezoek.

In voorgaande jaren gingen familieleden tijdens de feestdagen vaak één of enkele dagen mee naar huis. Wat begrijpelijk en belangrijk is, maar dit jaar raden we het noodgedwongen sterk af om een familielid mee naar huis te nemen. Als er toch omstandigheden zijn waardoor men voornemens is een familielid mee te nemen naar huis, dan maken we daarover duidelijke afspraken. Gezien het toenemende aantal besmettingen en de lockdown is besloten dat bewoners na huisbezoek 10 dagen in quarantaine gaan. Dit heeft alles te maken met het beperken van kans op besmetting. Een eigen huis lijkt een veilige omgeving, maar juist in huiselijke kring vinden de meeste besmettingen plaats. Dit geldt niet alleen voor de feestdagen, maar is ook van toepassing op overige bezoeken in de huiselijke sfeer.

Update 1 december

De situatie bij Carinova is ongewijzigd t.o.v. de afgelopen periode. Belangrijk is dat we ons allemaal strikt aan de maatregelen houden.

Update 16 november

Met hier en daar een losse besmetting is de situatie ongewijzigd t.o.v vorige week. De dalende lijn van besmettingen in Veiligheidsregio IJsselland maakt het dat we de situatie als stabiel kunnen kenschetsen. De werkdruk blijft hoog.

Update 10 november

De huidige situatie kan worden gekenschetst als stabiel. Er zijn geen wijzigingen t.o.v vorige week in het aantal besmettingen. De werkdruk is evenals de zorgvraag hoog. In goed overleg met cliënten wordt gekeken waar mogelijkheden zijn om de zorg, indien mogelijk, iets af te schalen in de thuissituatie. Daarmee kan continuiteit in de thuiszorg worden behouden.

Update 5 november

De afvlakking in de coronacijfers zoals we die nu in Nederland wordt gesignaleerd zien zijn ook direct terug bij Carinova. In de afgelopen week zijn er geen nieuwe besmettingen gemeld. We hopen dat deze afvlakking zich zal doorzetten zodat er meer ademruimte komt voor de medewerkers van Carinova. De werkdruk is onverminderd hoog en het vraagt alle flexibiliteit van de organisatie om de zorg goed in te richten.

Update 2 november. 

Ondanks corona slagen we er in mensen te helpen met hun dagelijkse verzorging of medische handelingen Natuurlijk hebben wij extra voorzorgmaatregelen genomen om mensen zo veilig mogelijk te kunnen verzorgen. We volgen daarin alle richtlijnen van GGD en RIVM, Zo hebben wij altijd alle beschermingsmiddelen ter beschikking als dat nodig is. De medewerkers van Carinova dragen bijvoorbeeld altijd een mondmasker. Carinova heeft een eigen teststraat waar medewerkers zich direct kunnen laten testen en dezelfde dag uitslag krijgen. Bij klachten blijft men thuis. Met betrekking tot besmetting kan worden geconstateerd dat deze stabiel is met hier en daar een incidentele besmetting. 

Update 29 oktober

De stand van zaken is op 29 oktober onveranderd t.o.v. 22 oktober met hier en daar een incidentele besmetting.

Update 22 oktober 2020

Bij het verlenen van zorg hecht Carinova grote waarde aan het beschermen van  cliënten van onze woonzorglocaties, vrijwilligers en personeel. Alles in het teken van het  zoveel mogelijk voorkomen van de verspreiding van het coronavirus. De ontwikkelingen kunnen zich snel opvolgen. Om die reden willen we u vragen om de richtlijnen en aanwijzingen van onze zorgmedewerkers stipt op te volgen in uw- en hun belang. 

Heeft u verkoudheidsklachten, plotseling reuk- en / of smaakverlies, hoest, keelpijn en/of koorts,  bezoek de woonzorglocaties  dan niet. Bent u in de afgelopen dagen in contact geweest met een van corona besmette persoon (of verdenking daarvan), ook dan is het verzoek om af te zien van bezoek. Mocht u thuis  wijkverpleging of hulp bij het huishouden ontvangen en heeft u bovenstaande klachten, geef dit dan direct aan onze klantenservice door via telefoon: 0900 8662. 

Stand van zaken
Met de bezoekregeling en de toepassing van hygiëne maatregelen is de situatie op de woonzorglocaties onder controle en is er sprake van een incidentele besmetting van een cliënt of medewerker.

Binnen de woonzorglocaties Sint Jozef in Deventer en De Hartkamp in Raalte zijn cohort afdelingen ingericht voor de opvang van corona patiënten. 

Landelijk nemen de besmettingen toe. Dit herkennen we ook bij cliënten, die wijkverpleging en/of hulp in het huishouden ontvangen, en bij medewerkers in ons werkgebied, Door snel te schakelen lukt het om cliënten te blijven helpen met wijkverpleging. Het vraagt echter wel het uiterste van de organisatie om dit te realiseren.

Als besmettingen bij cliënten en medewerkers verder toenemen dan kan er een verdere krapte in de bezetting ontstaan. Om in dat geval de noodzakelijke zorg te kunnen blijven bieden kan het zijn dat we in het uiterste geval, altijd in overleg met cliënten,  de zorg terugbrengen tot de medisch noodzakelijke zorg.  

Goed om te weten dat onze medewerkers bij verkoudheidsklachten direct thuis blijven en meteen getest kunnen worden op corona (COVID-19) in onze eigen teststraat van Carinova, waarbij de uitslag nog dezelfde dag bekend is. Alle richtlijnen van het RIVM en GGD worden strikt gevolgd en in lijn met het landelijk beleid dragen alle medewerkers mondmaskers.  

Bij vragen kunt u altijd contact opnemen met onze klantenservice via telefoon: 0900 86 62.


1 oktober 2020

Graag informeren we u hierbij over de actuele stand van zaken rond de maatregelen om besmetting door corona te voorkomen. Alleen samen krijgen we corona onder controle. We rekenen op uw medewerking.

Woonzorglocaties
Gezien de ontwikkelingen rond het coronavirius willen wij uw aandacht vragen voor de bezoekregeling op de Carinova woonzorglocatie’s zoals die nu van toepassing zijn. Om verspreiding van corona zoveel mogelijk te voorkomen volgt Carinova strikt alle richtlijnen van het RIVM en de GGD. Deze richtlijnen zijn leidend in de maatregelen die wij treffen. Tegelijkertijd willen we alles in het werk stellen om het bezoek, wat zo ontzettend belangrijk is, mogelijk te blijven maken.

Carinova beschermt haar bewoners, vrijwilligers en personeel zoveel mogelijk tegen de verspreiding van het coronavirus. De ontwikkelingen kunnen zich snel opvolgen, volg daarom stipt de richtlijnen en aanwijzingen van onze zorgmedewerkers op. Heeft u verkoudheidsklachten, plotseling reuk- en / of smaakverlies, hoest, keelpijn en/of koorts, bezoek de locatie dan niet. Bent u in de afgelopen dagen in contact geweest met een van corona besmette persoon (of verdenking daarvan) dan is het verzoek om af te zien van bezoek, zeker gezien de kwetsbaarheid van onze ouderen.

Bezoekregeling Carinova woonzorglocaties:

• Per bewoner kunnen er maximaal twee bezoekers tegelijkertijd worden ontvangen. Hiermee voorkomen we te grote drukte in de algemene ruimten. Voor kleinschalige woonvormen (Jan van Arkel (Raalte), Graaf Florishof en Ravelijn Deventer) is bezoek alleen mogelijk op afspraak. De afspraak kunt u plannen via: de locatie. Hiermee kunnen we voorkomen dat het tijdelijk te druk is op een afdeling.
• Ontvangst door gastheer/vrouw voor het bezoek.
• Registratie bij binnenkomst.
• Gezondheidscheck bij binnenkomst.
• Goede handdesinfectie.
• Altijd 1,5 meter afstand tot elkaar.
• U krijgt een mondmasker aangereikt om te dragen binnen de woonzorglocatie.
• Bij vastgestelde besmetting (of verdenking van) bij de bewoner zijn aanvullende persoonlijke beschermingsmiddelen vereist. U wordt geïnstrueerd over het aan- en uittrekken van deze persoonlijke beschermingsmiddelen onder begeleiding van een zorgmedewerker.

Mondmasker
Het valt u misschien op dat onze medewerkers niet altijd standaard een mondmasker dragen. We volgen hierin de richtlijnen van het RIVM. Volgens voorschrift dragen onze medewerkers een mondmasker als ze intensieve persoonlijke zorg leveren (binnen de 1,5 meter) waarbij eventueel lichaamsvloeistoffen vrij kunnen komen. Daarnaast dragen zij een mondneusmasker als ze dat noodzakelijk achten vanuit hun professionele inschatting. U mag er vanuit gaan dat onze medewerkers hierin goed handelen aangezien zij zijn geschoold in hygiënisch werken. Verder is het goed om te weten dat Carinova beschikt over een teststraat waarbij medewerkers dezelfde dag nog getest kunnen worden bij corona gerelateerde klachten.

Alleen samen krijgen we corona onder controle. We rekenen op uw medewerking en uiteraard bent u van harte welkom!

Heeft u vragen?
Voor vragen over het coronavirus (COVID-19) verwijzen wij u door naar de website van het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/vragen-antwoorden
Voor overige vragen kunt u uiteraard ook altijd terecht bij de locatiemanager of contactpersoon van de afdeling.

Thuiszorg
U ontvangt wijkverpleging van Carinova. Ongetwijfeld zult u gemerkt hebben dat medewerkers van Carinova de hygiëne richtlijnen strikt hanteren omtrent de regels rondom Corona (COVID-19). Als de zorg het toelaat hanteren we de 1,5 meter afstand. Indien nodig wordt er gebruik gemaakt van beschermende middelen om, volgens de richtlijnen van het RIVM, veilig te kunnen werken.

Goed om te weten dat onze medewerkers bij verkoudheidsklachten direct thuis blijven en meteen getest kunnen worden op Corona (COVID-19) in onze eigen teststraat, waarbij de uitslag nog dezelfde dag bekend is.

Veiligheid staat bij Carinova voorop. Daarom zult u de komende periode onze medewerkers bij u thuis treffen voorzien van beschermende middelen zoals een mondmasker. Daar hoeft u niet van te schrikken, het is gewoon een extra maatregel in het belang van ons allemaal.

Heeft u verkoudheidsklachten of een positieve besmetting in uw directe omgeving, geef dit dan direct aan ons door. Alleen samen krijgen we corona onder controle.

Heeft u nog vragen, neem dan contact op met uw wijkverpleegkundige. Zij helpt u graag.

 

_____________________________________________________

 ARCHIEF

Voor alle historische communicatie rond corona op deze pagina, klik hier.