Cliëntvertrouwenspersoon

Wet Zorg en Dwang (Wzd)

De Wzd beschermt de rechten van mensen met een psychogeriatrische aandoening, bijvoorbeeld dementie, niet-aangeboren hersenletsel, de ziekte van Huntington, het syndroom van Korsakov en/of een verstandelijke beperking. Het doel van de Wzd is om onvrijwillige zorg zo veel mogelijk uit te bannen: “Geen onvrijwillige zorg, tenzij”. De Wzd voorziet in procedures voor het zoeken van  alternatieven voor drang en dwang en voor zorgvuldige besluitvorming. De Wzd is van toepassing op mensen in zorginstellingen, die thuis wonen of in een kleinschalige woonvorm. 

Cliëntenvertrouwenspersoon Wzd (Cvp-Wzd)
De onafhankelijke cliéntenvertrouwenspersoon heeft tot taak om de rechtspositie van kwetsbare mensen te beschermen en te versterken. U heeft als cliënt, familielid of vertegenwoordiger recht op ondersteuning van de cliëntenvertrouwenspersoon. Met vragen, problemen of klachten over onvrijwillige (thuis)zorg, of over opname of verblijf in een zorginstelling, kunt u contact opnemen met Zorgbelang (bijna alle locaties van Carinova) of met LSR (locatie Diessenplas)

De onafhankelijke cliëntvertrouwenspersoon bij Zorgbelang is Maya Boer. U kunt haar bereiken via:

Telefoon: 06 304 820 49
E-mail: mayaboer@zorgbelangcvp.nl

Zorgbelang kunt u als volgt bereiken:
telefoonnummer: 088-929 4099
Mail: cvp@zorgbelangcvp.nl
website: www.adviespuntzorgbelang.nl

LSR (voor Diessenplas) kunt u bereiken op:
Telefoonnummer jeannette Eijkelenkamp: 06-1150 6148

Algemeen LSR: 088-201 5900
E-mail: j.eijkelenkamp@hetlsr.nl
website: www.hetlsr.nl