Cliënttevredenheid

De CQ-index
Om te voldoen aan de Normen voor Verantwoorde zorg dient elke organisatorische eenheid eens per twee jaar een cliëntenraadpleging
met de CQ-index te laten uitvoeren door een hiertoe geaccrediteerd meetbureau. De CQ-index staat voor Consumer Quality Index, een gestandaardiseerde methodiek om klantervaringen in de zorg te meten, te analyseren en te rapporteren.

Diverse websites organiseren continu cliënttevredenheidsonderzoeken, waar Carinova van kan en wil leren.