Carinova

Cliënttevredenheid

Carinova hecht aan het leveren van goede kwaliteit van zorg en stelt het op prijs uw mening over de zorgverlening te vernemen. Regelmatig zal onze medewerker met u bespreken of de zorgverlening in overeenstemming is met de gemaakte afspraken en aan uw wensen voldoet. Carinova kan leren van uw ervaring.

Cliënttevredenheidsonderzoek

Zowel voor de Thuiszorg Verpleging & Verzorging, Woonzorg Verpleging & Verzorging als voor de Jeugdgezondheidszorg, hecht Carinova er aan minimaal éénmaal per twee jaar een tevredenheidsmeting onder cliënten te laten uitvoeren. Alleen een onafhankelijk en erkend onderzoeksbureau mag dat onderzoek via een steekproef onder cliënten uitvoeren. Doel van het onderzoek is de kwaliteit van zorg- en dienstverlening aan cliënten te verbeteren.

Deelname cliënttevredenheidsonderzoek
Deelname aan dit onderzoek is voor cliënten vrijwillig. Alle onderzoeksgegevens en benodigde persoonsgegevens zijn volledig beveiligd. De uitkomsten zijn geheel anoniem.
In het geval u niet wil deelnemen aan dergelijk onderzoek heeft dat geen enkele consequentie.
Wanneer u hiervoor niet benaderd wilt worden, kunt u daar bezwaar tegen maken. U kunt zich dan schriftelijk afmelden bij Carinova, staf kwaliteit, Postbus 678, 7400 AR Deventer. Ook kunt u dit nog doen op het moment dat u wordt benaderd door het onderzoeksbureau met de vraag of u wilt deelnemen.
Voor vragen kunt u terecht bij de kwaliteitsstaf van Carinova via het centrale nummer 0900 86 62.

Meting zorginhoudelijke gegevens

Naast het cliënttevredenheidsonderzoek is Carinova Thuiszorg Verpleging & Verzorging en Carinova Woonzorg Verpleging & Verzorging ook nog verplicht om elk jaar enkele zorginhoudelijke gegevens te meten. Eveneens bedoeld voor het meten van de kwaliteit van zorg. De uitkomsten hiervan dienen anoniem doorgeleverd te worden aan hiervoor bevoegde organisaties die deze gegevens verder bewerken. Carinova kan haar zorgverlening met deze bewerkte uitkomsten verder verbeteren. Wanneer u niet wenst dat uw gegevens hiervoor (anoniem) gebruikt worden, kunt u dat kenbaar maken bij uw zorgcoördinator.

Februari 2012