Bewegingsagogie

Bewegen is belangrijk voor zowel jong als oud. In het laatste geval is het fijn als je op een bepaald moment ondersteuning kunt krijgen tijdens het uitvoeren van bewegingsactiviteiten. Ook wordt bewegen op een latere leeftijd niet altijd meer als prioriteit gezien terwijl het toch daadwerkelijk zorgt voor lichamelijke en mentale fitheid.  

De bewegingsagoog begeleid beweegactiviteiten op maat en werkt, zowel in groepsverband als individueel aan het behalen van ieders eigen niveau en doelen. Zowel op cognitief als fysiek niveau kan de bewegingsagoog een meerwaarde zijn tijdens beweegactiviteiten. Daarnaast is het natuurlijk gezellig om samen te bewegen met anderen waardoor je ook op sociaal gebied gestimuleerd wordt. 

Momenteel is de bewegingsagoog inzetbaar binnen verschillende locaties van Carinova en probeert hier intern iedere bewoner individueel naar eigen kunnen te laten presteren. Daarnaast kijkt de bewegingsagoog, binnen deze locaties, mee hoe bewegen meer geïntegreerd kan worden in het dagelijks leven van de bewoners. Hoe kunnen we er gezamenlijk voor zorgen dat bewoners, mobiel en langer zelfredzaam blijven!